Służba publiczna – relacja z konferencji w Lublinie

  • Służba publiczna - konferencja w Lublinie

O standardach służby publicznej dyskutowano 20 września w Lublinie na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas dyskusji podjęto próbę oceny skuteczności działań realizowanych przez administrację publiczną.

Służba publiczna przechodzi proces intensywnych przemian, stąd potrzeba spotkań, które pomogą wypracować właściwy kurs. Konferencja pt. „Służba publiczna” odbyła się w Lublinie i miała charakter ogólnopolski. Jej organizatorami była Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie we współpracy z Fundacją Inicjatyw Akademickich. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 11 ośrodków naukowych. Dyskutowano m.in. o modelach reform administracji publicznej, potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej oraz o zmianach w prawie urzędniczym.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz fotorelacją.