Przekroczyć nowoczesność – Solidarność, nowe spojrzenie

  • Przekroczyć nowoczesność

Solidarność nadal fascynuje. Dowodem na to jest najnowsza książka Krzysztofa Mazura „Przekroczyć nowoczesność Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność”. Co o polskiej legendzie pisze młody politolog? I czy jest jeszcze coś, co o tym ruchu nie zostało powiedziane?

Profesor Bogdan Szlachta, prawnik specjalizujący się w historii doktryn politycznych, zwraca uwagę na wyjątkowy charakter książki, podkreślając, że „została ona rzetelnie napisana przez młodego uczonego, który nie uczestniczył w opisywanych wydarzeniach i nie był zaangażowany w analizowane procesy, przez co zachowuje odpowiedni dystans. Jest to książka wyjątkowa również dlatego, że próbuje odtworzyć źródłowe doświadczenie ruchu społecznego.”

Krzysztof Mazur podejmuje się wyzwania, jakim jest wydobycie z ruchu regularnie „szufladkowanego politycznie” (zarówno przez prawą, jak i przez lewą stronę sceny politycznej) ponadczasowego sensu tego doświadczenia. Dla wielu Polaków Solidarność była jednym z największych życiowych przeżyć. Dla wielu nim pozostanie, dlatego wciąż wywołuje tak wiele emocji. Tym bardziej ważne jest spojrzenie z dystansu. Profesor Antoni Dudek, recenzując książkę, podkreśla, że „pozwala lepiej zrozumieć problemy, jakie ma dziś z tożsamością nasza klasa polityczna, której znacząca część wciąż podkreśla swoje solidarnościowe korzenie.”

Zachęcamy do zapoznania się z książką „Przekroczyć nowoczesność Projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność”.