Kształcenie charakteru według Mariana Pirożyńskiego


Praca nad sobą to dziś pojęcie niezbyt popularne. Wymaga wysiłku, wytrwałości i cierpliwości. Nie daje szybkich efektów. Jest żmudna. Łatwiej powiedzieć, że jesteśmy jacy jesteśmy i już. Marian Pirożyński, autor książki „Kształcenie charakteru” stawia jednak wyzwanie wszystkim tym, co myślą, że jakoś to będzie. Zaprasza do pracy nad sobą i mówi jasno: bez treningu nie ma wyników.

Książka, choć napisana przez duchownego, redemptorystę, ma wymiar uniwersalny. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad sobą, żeby móc realizować zamierzone cele. Definiuje charakter jako „duchowe oblicze człowieka, czyli właściwy mu sposób myślenia, mówienia i działania”. Wymagająca, autentyczna, pisana trochę w żołnierskich słowach. Zwłaszcza, kiedy Autor wskazuje, że na charakter składają się wierność obowiązkowi i stałość.

Marian Pirożyński, przytaczając anegdotyczne historie, pokazuje, jaka jest kondycja człowieka. Przechodzi od spojrzenia na charakter jednostki do analizy charakteru narodowego Polaków. Stawia przy tym surowe diagnozy dotyczące tego, że działamy bezrefleksyjnie, nie potrafimy pracować ponad podziałami, że nie trudno nam zrozumieć, że można kochać Ojczyznę tak samo i należeć do innego ugrupowania politycznego:

Nasza impulsywność w połączeniu z lekkomyślnością sądów daje w sumie ciasnotę poglądów i brak wyrozumiałości dla drugich, co ma nader smutne następstwa w życiu społecznym. Polak nie może zrozumieć, że ktoś może gorąco kochać Ojczyznę, a zarazem należeć do innej partii politycznej, niż on…

Choć ta książka ma już swoją historię (pierwsze wydanie miało miejsce  w 1946 roku!), to wydaje się, jakby Autor obserwował obecną sytuację w Polsce, wyciągając stąd swoje wnioski.

Dedykowana jest każdemu, kto chce pracować nad sobą. Jak pisze sam Autor:

Książka niniejsza ma dopomóc młodzieży w przygotowaniu do życia. Więc nie dla starych, ale dla młodych duchem jest przeznaczona. Dla młodych, którzy szukają Ideału, godnego człowieka. Dla entuzjastów, a nie dla zblazowanych sceptyków, którzy nie wierzą w postęp. Dla tych, co mierzą siły na zamiary. I dla tych, co dążą tam, gdzie wzrok nie sięga.

Zachęcamy do zapoznania się z książką Kształcenie charakteru.