Wszystkie nasze grzechy


Nasze czyli Polaków, wszystkie – bo zebrane w jednym raporcie wydanym przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej to eksperckie opracowanie pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. Wśród polskich grzechów głównych Autorzy wymieniają: brak wyobraźni strategicznej i suwerennej myśli rozwojowej, roszczeniowość i obywatelska pasywność oraz ucieczka od odpowiedzialności. Raport nie koncentruje się jedynie na wytknięciu błędów, a jego Autorzy proponują konkretne rozwiązania. Bo, jak piszą: „Państwo to dobro wymagające nieustannej pracy.”

Raport został przygotowany został przez 13 ekspertów pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera: Andrzeja Antoszewskiego, Edwina Bendyka, Macieja Frączka, Annę Gizę, Grzegorza Gorzelaka, Huberta Izdebskiego, Rafała Matyję, Stanisława Mazura, Bartłomieja Nowaka, Jacka Raciborskiego, Janusza Reitera i Dawida Sześciło.

Autorzy Raportu, dokonując przeglądu podstawowych obszarów państwowości takich jak polityka społeczna, polityka gospodarcza, stosunki międzynarodowe, ustrój i przestrzeń wspólna, formują kompleksowy obraz funkcjonowania państwa.

Nie istnieją uniwersalne, jednoznaczne recepty na organizację dobrego państwa. Można wszakże określić jego główne cechy.

– podkreślają Autorzy raportu.

Jakie to cechy?

Demokratyczne, działające w ramach prawa,  gwarantujące obywatelom równy i wolny dostęp do życia politycznego, kulturalnego, gospodarczego. To państwo aktywnie wspierające prawa i wolności obywateli i zapewniające im sprawiedliwy dostęp do usług i dóbr publicznych. Wreszcie, to państwo stwarzające warunki do rozwoju zarówno w wymiarze materialnym, jak i kulturowym.

Dobre państwo to takie, które nie tłumiąc autonomii obywateli, jest przez nich traktowane jako dobro wspólne warte szacunku, zaangażowania i wymagające wspólnej troski.

wskazują.

Jednak wiedza o tym, jakie powinno być państwo nie wystarcza do tego, żeby zaczęło ono funkcjonować sprawniej. Pierwszym krokiem do poprawy jest świadomość tego, że są obszary, które wymagają naprawy. I wystarczająco dużo pokory, by umieć przyznać się do własnych błędów i zaniechań (własnych czyli często polskich, a nie tylko klasy rządzącej).

Raport składa się z trzech części: w pierwszej Autorzy definiują 8 grzechów głównych, w drugiej pokazują, jak te grzechy wpływają na praktykę życia społecznego i jakie niosą konsekwencje, wreszcie w trzeciej – proponują 18 rozwiązań. Jednocześnie deklarują, że te działania naprawcze są dalekie od myślenia życzeniowego i magicznego o Polsce, bo naprawa państwa to żmudna, codzienna praca.

Zapoznaj się z pełnym tekstem raportu Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej oraz Rekomendacjami do raportu.

10 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”, podczas której zostały przedstawione główne wnioski z raportu.

Zapoznaj się ze szczegółowym programem konferencji.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli środowiska akademickiego i wszystkich osób, którym zależy na rozwinięciu i racjonalizacji debaty publicznej na temat naszego państwa, jego niewątpliwych osiągnięć, ale i jego widocznych ułomności oraz możliwych sposobów eliminowania tych ostatnich.