Służba publiczna dla Polski – jak uwolnić potencjał dla administracji?


Nowoczesne państwo powinno działać na podstawie bardzo prostych, przejrzystych i uporządkowanych regulacji – mówiła Beata Kempa podczas wystąpienia otwierającego konferencję Służba publiczna dla Polski – jak uwolnić potencjał dla administracji? Odbyła się ona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie ma zapoczątkować debatę publiczną na temat kształtu i kondycji polskiej administracji.

Kadry administracji publicznej powinny dostarczać obywatelom usług szybko, tanio i w przewidywalny sposób. 26 października 2016r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkali się przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej, urzędów wojewódzkich, związków zawodowych oraz środowisk akademickich, by dyskutować o tym, w jaki sposób usprawnić działanie urzędników.

Politycy decydują o kierunkach polityk publicznych, a urzędnicy wcielają je w życie. Tylko jak zrobić to sprawnie, kiedy nawet w jednym urzędzie pracują osoby zatrudnione na bardzo różnych zasadach, a w związku z tym mające bardzo różne cele i w różny sposób podchodzące do swoich obowiązków.

– mówiła szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Beata Kempa.

Konferencja była podzielona na 3 części:

– sesja 1: Rekrutacja i mobilność, podczas której dyskutowano o standardach obowiązujących podczas naborów pracowników do administracji publicznej oraz sposobach udoskonalania tego systemu,

– sesja 2: Wyższe stanowiska, kompetencje i rozwój zawodowy, w której rozmawiano o tym, jak projektować ścieżki rozwoju urzędników oraz jaką rolę powinna pełnić Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,

– sesja 3: Odpowiedzialność dyscyplinarna i etyka, gdzie poruszono zagadnienia związane z kodeksem stycznym administracji publicznej i odpowiedzialnością urzędników.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji.

Zobacz relację z konferencji Służba publiczna dla Polski – jak uwolnić potencjał dla administracji?

Posłuchaj wystąpień.