Osiem grzechów Rzeczypospolitej – zobacz relację z konferencji


Jeśli mówimy o zmianie, to bardzo ważne jest zrozumieć nie tylko to, co chcemy zmienić, ale na co chcemy zmienić, by była to zmiana na lepsze – mówił prof. Jerzy Hausner podczas wystąpienia otwierającego debatę wokół raportu „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”. Naukowcy, urzędnicy i politycy spotkali się 1 marca 2016 r. w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie podczas konferencji poświęconej raportowi. Jakie mieli propozycje zmian? Publikujemy relację z tego wydarzenia.

Konferencja była okazją do dyskusji na temat diagnozy postawionej przez multidyscyplinarny zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera w raporcie „Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”. W gronie gości znaleźli się prawnicy, socjologowie, ekonomiści i politolodzy – Edwin Bendyk, Jacek Raciborski, Kazimierz Frieske, Henryk Domański, Hubert Izdebski, Andrzej Zybertowicz. W wystąpieniu otwierającym spotkanie prof. Jerzy Hausner podkreślił:

Jeżeli nie ma platformy porozumienia i współdziałania, pojawia się pokusa, by zamiast naprawiać państwo, państwo przejmować, państwo zawłaszczać i kolonizować. O tym kolonizowaniu partyjnym państwa my wielokrotnie mówiliśmy i przejawy tego kolonizowania pojawiały się za każdego rządu. Chcę wyraźnie powiedzieć, to nie jest tak, że teraz pojawiają się zjawiska, których wcześniej nie było (…) Jeśli tak zróżnicowane gremium, jak to gremium współautorskie raportu potrafiło się zgodzić na te 18 cech dobrego państwa (…) to znaczy, że potencjalnie platforma szerokiego porozumienia nie jest wykluczona (…).

Zapoznaj się z relacją z debaty Pycha, gnuśność i… Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – rachunek sumienia i drogi poprawy.